Vas là gì

vas là gì

Vas là gì, thang điểm vas là gì,.. đây là những cụm từ được khá nhiều người tìm kiếm. Vas được nhiều người biết đến là từ viết tắt của cụm Value-added service, là dịch vụ giá trị gia tăng. Tuy nhiên, tại Việt Nam trong lĩnh vực kế toán thì VAS có ý nghĩa khác. Vậy trong kế toán, Vas là gì?

chuẩn mực kế toán việt nam viết tắt là vas
Chuẩn mực kế toán Việt Nam viết tắt là Vas

Tại Việt Nam, Vas viết tắt từ cụm “Vietnam Accounting Standards”, là chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực này bao gồm các nguyên tắc, phương pháp lập báo cáo tài chính và ghi sổ sách.

Vai trò của vas trong kế toán

Vas là chuẩn mực kế toán Việt Nam nên chuẩn mực mày đóng vai trò quan trọng trong kế toán. Chuẩn mực Vas bao gồm hệ thống các quan điểm nhằm hướng tới một mục đích chung. Dựa vào đó, kế toán viên có định hướng xử lý trước những phát sinh về vấn đề kinh tế tài chính. Vậy vai trò của chuẩn mực Vas là gì?

vas có vai trò làm rõ các thông tin trong báo cáo tài chính
Vas có vai trò làm rõ các thông tin trong báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực kế toán giúp mọi người hiểu rõ các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính.
 • Chuẩn mực kế toán là phương tiện để kế toán viên thực hiện báo cáo tình hình tài chính chính xác, minh bạch.
 • Chuẩn mực kế toán là phương tiện để doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh doanh tài chính. Vas có vai trò cung cấp các thông tin hữu ích để giúp doanh nghiệp: Một là, quyết định các khoản đầu tư và tín dụng; Hai là, đánh giá các luồng tiền trong tương lai; Ba là, nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp cụ thể và chính xác.
 • Chuẩn mực kế toán Vas là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng các chuẩn mực. Đồng thời giúp doanh nghiệp hoàn thiện các chế độ theo khuôn mẫu nhất định.
 • Chuẩn mực kế toán cho phép doanh nghiệp ghi chép tất cả các vấn đề về kế toán.
 • Chuẩn mực kế toán giúp kế toán viên đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, chế độ kế toán phù hợp.
 • Chuẩn mực kế toán tạo độ tin cậy, thiết thực cho các thông tin trong báo cáo tài chính. Từ đó, giúp người sử dụng tin tưởng và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Chuẩn mực kế toán Vas hiện nay

Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành bởi Bộ Tài chính ban hành. Vậy các nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam Vas là gì? Hiện nay, chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm:

vas là gì
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Vas là gì?
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 01: chuẩn mực chung.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 02: hàng tồn kho.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 03: tài sản cố định hữu hình.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 04: tài sản cố định vô hình.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 05: bất động sản đầu tư.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 06: thuê tài sản.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 07: kế toán các khoản đầu tư vào các công ty liên kết.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 08: thông tin tài chính về các khoản vốn góp liên doanh.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 10: ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 11: hợp nhất kinh doanh.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 14: doanh thu và thu nhập khác.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 15: hợp đồng xây dựng.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 16: chi phí đi vay.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 17: thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 18: các khoản dự phòng, tài sản và khoản nợ tiềm tàng.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 19: hợp đồng bảo hiểm.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 21: trình bày báo cáo tài chính.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 22: trình bày bổ sung các báo cáo tài chính của các ngân hàng hay tổ chức tài chính.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 23: các sự kiện phát sinh sau khi kết thúc kỳ kế toán của năm.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 24: báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 25: báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán toàn bộ các khoản đầu tư cho công ty con.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 26: thông tin về các bên có liên quan.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 27: báo cáo tài chính giữa các niên độ.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 28: báo cáo của các bộ phận.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 29: thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sai sót đã mắc phải.
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam 30: lãi trên các cổ phiếu.

Sự khác nhau giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS có gì khác với VAS
Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS có gì khác với Vas

Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vas và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS về cơ bản vẫn có sự khác nhau. Cụ thể:

Thứ nhất, về hình thức: Nếu như hình thức của chuẩn mực Vas được quy định rõ ràng từng mục. Thì đối với chuẩn mực IFRS, hình thức không khắt khe và hình thức tự do tùy ý.

Thứ hai, về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản chuẩn mực kế toán Việt Nam có những quy định bắt buộc. Ngược lại, hệ thống tài khoản IFRS không rõ ràng, chỉ có quy định về hình thức của báo cáo tài chính.

Thứ ba, về các chuẩn mực kế toán cơ bản: Vas chưa có quy định đánh giá lại tài sản và nợ phải trả tại thời điểm báo cáo tài chính. Điều này chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS. Theo chuẩn quốc tế, báo cáo tài chính phải đảm bảo được tính trung thực và hợp lý.

Thuật ngữ Vas là gì khiến nhiều người băn băn khoăn vì nó có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong kế toán, Vas được xem là chuẩn mực kế toán Việt Nam và gồm các nội dung nhất định. Trên đây là những thông tin liên quan đến chuẩn mực này, hãy tham khảo để biết thêm về Vas nhé.

 

Rate this post
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Số seri là gì

Next Post

Cách đăng ký mạng mobifone 10k 1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read next

500mb dùng được bao lâu

500MB dùng được bao lâu thì hết? Đây là câu hỏi thắc mắc không phải của riêng ai mà của rất nhiều khách hàng sử…
500mb dùng được bao lâu